DPF


DPF Vikavalo Fault

OptimoiAutosi.fi on erikoistunut ajoneuvojen DPF, FAP eli hiukkassuodatin ongelmiin merkkiin katsomatta.

Tukkeutunut DPF on nykyään ongelmana lähes kaikissa diesel autoissa.


Useissa automerkeissä hiukkassuodattimen vaihtokustannukset uuteen suodattimeen nousevat jopa useisiin tuhansiin euroihin ja siksi tarjommekin edullisempaa vaihtoehtoa. Poistamme ohjelmallisesti hiukkassuodattimen polton, DPF tunnistuksen, ohjauksen ja tyhjennämme itse DPF suodattimen mekaanisesti eli autosta poistetaan koko systeemi ja DPF ongelmat ovat ohitse.

Hiukkaussuodattimen poistamisen jälkeen autosi ei välttämättä täytä katsastuksen edellytyksiä.

Trafin kanta päästöjärjestelmien poisto-/ ohitustöihin


EGR


Pakokaasun takaisinkierrätys eli EGR-järjestelmä, joka tulee sanoista Exhaust Gas Recirculation ja kierrättää osan pakokaasuista uudelleen sylintereihin. Pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmä on yleensä pakosarjasta imusarjaan tuleva putki, jonka imusarjan päässä on EGR-venttiili. EGR-venttiili voi olla ohjattu alipaineella tai sähköisesti. Pakokaasun takaisinkierrätyksellä on tarkoitus laskea polttomoottorin NOx-päästöjä johtamalla osa pakokaasuista takaisin imusarjaan ja uudelleen sylinteriin.


Pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmä voi ajan mittaan karstoittaa imusarjan, joskus EGR-venttiili voi jumittua tai vuotaa. Koko pakokaasujen takaisinkierrätyksessä on se ongelma, että sylinterien täyttöaste huononee, koska imuilman sekaan sotketaan kuumaa ja palamiskelvotonta pakokaasua. Takaisinkierrätetty pakokaasu hidastaa uuden seoksen palamista ja vie tilaa palamiskykyiseltä seokselta. Tämä aiheuttaa moottorin tehonlaskua ja lisää polttoainekulutusta. 


Elektronisesti ohjatuissa autoissa EGR-järjestelmän vikaantuminen tai käytöstä poistaminen saattaa aiheuttaa vikatilan mutta optimoimalla ohjelmallisesti EGR pois käytöstä ei poistamisesta synny ongelmia. Toimenpiteessä tukimme EGR-järjestelmän mekaanisesti sekä teemme ohjelma muutoksen joka poistaa järjestelmän pois käytöstä.


EGR poisto on kielletty Suomessa, koska sen jälkeen ajoneuvo ei täytä sille asetettuja päästöihin liittyviä määräyksiä.